VERGADERLOKAAL

BEZOEKERS TELLERLokaalWelkom bij stoppen met gokken.

Voor alle duidelijkheid en om alle misverstanden te vermijden. We helpen iedereen die van zijn gokverslaving af wil en hulp wil aanvaarden. Ook mensen die er een probleem mee hebben dat iemand uit hun omgeving een gokprobleem heeft, zijn eveneens van harte welkom. Wilt u wel nog spelen in een legaal online belgisch casino kijk dan op online casino vaanderen wilt u spelen in een speelhal of op gokkasten dan kunt u terecht bij gokkasten.vlaanderen voor alle belgische gokkasten. Kijk ook naar de beste handels strategie voor binaire opties op de bekendste binaire opties site van Nederland en België Wij helpen mensen met een gokverslaving sinds 24 jaar. En dit zonder enige steun van zowel de Federale als Vlaamse regering. En evenmin van de Kansspelcommissie als de Nationale Loterij. Met andere woorden wij ontvangen geen subsidies of enige andere tegemoetkoming van wie dan ook. Dit om alle misverstanden te vermijden. Wil je ook leren hoe je het beste online blackjack kan spelen? Kijk dan op deze site http://www.onlineblackjack.tips/ voor een uitgebreide cursus blackjack en alle bekende blackjack strategieen. Kijk ook op uitslag staatsloterij voor alle trekkingsuitslagen. Onlinebingo.tips voor al het bingo nieuws. Geld lenen online. De beste gokkasten en fruitautomaten vind je op www.gokkasten.online

 

 
WAT IS DE VERENIGING HULP AAN GOKVERSLAAFDEN EN OMGEVING.
EN DE ZELFHULPGROEP ANONIEME GOKKERS ?
VHAGEO en AG zijn een vereniging voor mannen en vrouwen wier speelpatroon niet meer overeenstemde met de normale normen die de omgeving stelt aan speelgewoonten.Hierdoor geraakten de betrokken personen in de problemen met zichzelf en hun omgeving. Gezamenlijk wenden de leden van de vereniging hun ervaringen en kracht aan om tot gokvrij zijn te komen en zo een normaal leven op te bouwen zonder gokken.VHAGEO heeft geen bindingen met enige organisatie, groepering, religieuze instelling of sekte.De beweging ontstond, in 1957 in Amerika waar twee mensen met een gokprobleem aan elkaar hun ervaringen uitwisselden, en samen spraken over hun moeilijkheden en na enige tijd ondervonden dat zij sinds hun eerste ontmoeting niet meer hadden gegokt.Andere gokkers werden opgenomen in hun gesprekken, nieuwe groepen werden gevormd.Onder de naam Gamblers Anonymous ging met opzoek naar de de beste casino bonus. Later werden ook de omgeving in de gesprekken betrokken.Zoals de benaming het laat uitschijnen, kunnen diegene die zich tot VHAGEO wenden om hulp, hun anonimiteit behouden: er worden geen ledenlijsten aangelegd en traditioneel spreken de leden elkaar met de voornaam aan. Iedereen blijft uiteraard vrij zijn anonimiteit prijs te geven waar men het nodig acht, maar ten opzicht van pers en publieke media is het gebruikelijk de individuele anonimiteit niet prijs te geven; daar VHAGEO geen publieke standpunten wenst in te nemen, noch over het gokken, noch over welk onderwerp ook. Daarvoor bestaat de Werkgroep tegen gokverslaving. Vzw. Wilt u toch graag online gokken kijk dan in het kroon casino. Een van de bekenste Nederlandstalige casinos.
 
 
 
Top 3 reden om niet meer te gokken.

Waarom stoppen met gokken?
 

WIE KAN BIJ VHAGEO en AG TERECHT?

Iedereen die meent dat hij een gokprobleem heeft kan hulp vinden bij VHAGEO.Niemand wordt uitgesloten omwille van geslacht, leeftijd, ras, sociale rang, godsdienstige overtuiging of politieke opvattingen: daar gokverslaving geen enkele bevolkingsgroep schijnt te ontzien.De enige vereiste om lid te worden is het oprechte verlangen op te houden met gokken. Bij velen rijpt dit verlangen slechts nadat zij een volledig inzicht krijgen in hun verslavingsziekte: gokzucht.Gokzucht is een onomkeerbaar proces en de énige mogelijkheid om tot een normaal leven terug te keren, is een volledige onthouding van gokken. Het is pas als de gokker tot dit inzicht komt, dat hij de hoop zal opgeven ooit nog normaal te kunnen gokken

DOEL VAN VHAGEO en AG.


Het enige doel van VHAGEO en AG is met alle beschikbare middelen die de vereniging heeft, te helpen, bij de betrachting van ieder individueel lid: zichzelf en andere gokkers gokvrij houden.Geheelonthouding is een voorwaarde zonder dewelke een gokker niet tot een normaal tevreden leven kan komen. Hoe meer de gokker tevreden wordt met zijn verworven gokvrij zijn, hoe groter de kans is dat hij deze gokvrij zijn zal bewaren.
Hebt U vragen?. Stuur een E-mail naar:
Inlichtingen

HOE WERKEN VHAGEO EN AG?

Alhoewel VHAGEO EN AG noch haar leden de hulp van bevoegde buitenstaanders afwijst, mag toch gesteld worden dat de gesloten vergaderingen alleen toegankelijk zijn voor gokkers en hun omgeving.De gesprekken op deze vergaderingen zijn niet wetenschappelijk en men tracht geen oorzaak noch volledige genezing van de ziekte te vinden. Veeleer tracht men zijn eigen goede- en slechte ervaringen aan anderen mede te delen in een sfeer van wederzijds begrip, vriendschap en gelijkwaardigheid onder de leden, die ook buiten de vergaderingen b.v. via de telefoon en email, bereid zijn aan elkaar een beetje tijd en hulp te besteden.In de loop der jaren hebben VHAGEO-ers en AG-ers hun ervaringen samengebundeld in het Twaalf stappen Programma. Dit, en het 24-uur programma ligt aan de basis van het geestelijke herstel van de Gokker. Teneinde dit enige hoofddoel nooit uit het oog te verliezen staan VHAGEO en AG, zoals hoger vermeld, op hun onafhankelijkheid en neemt geen financiële steun aan van buitenaf.
Bij VHAGEO en AG is alles vrijwillig. Er zijn geen regels en er worden ook geen gedragsregels opgelegd, noch eisen gesteld. De diensten worden op een onbaatzuchtige wijze waargenomen door de leden zelf met het oog op de Twaalf Stappen.Dit zij ervaringen die in de loop ter tijden werden samengebracht om tot een uitstekende basis te komen voor het in stand houden en het vlot functioneren van de vereniging en voor onze betrekkingen met de maatschappij.

1
WAT IS GOKVERSLAVING

GOKVERSLAVING heeft heel wat gelijkenissen met alcoholverslaving. Toch is er één belangrijk verschil (en dit maakt het voor sommige mensen moeilijk om te begrijpen dat men verslaaft kan raken aan het gokken), nl. in tegenstelling tot alcoholverslaving neemt de gokverslaafde niets tot zich. Hij is niet verslaafd aan een substantie maar aan een actie, een daad. KAN IEMAND ZICHZELF GENEZEN DOOR HET LEZEN VAN VAKLITERATUUR OF MEDISCHE BOEKEN? . Soms maar gewoonlijk niet. Het VHAGEO - programma werkt het best als het wordt geaccepteerd en herkend als een programma dat ook andere mensen erbij betrekt, door het samenwerken met andere dwangmatige gokkers.

Web Analytics